PRANA เน้นพัฒนาและออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้าใจรู้จักตัวเอง การสร้างบทสนทนาที่ลึกซึ้งและมีความหมาย นำไปสู่การเข้าใจตัวเองและคนอื่น เพื่อความร่วมมือในระดับบุคคลตั้งแต่ครอบครัว เพื่อน ไปจนถึงทีมงาน และองค์กร

คลาสเรียนพิเศษที่เปิดให้บุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเข้าเรียนได้ ทั้งในเรื่องการรู้จักตัวเองและคนอื่น ผ่านกระบวนการที่เป็น Experiential Learning แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างสนุก ทุกคนจะมีส่วนร่วม เน้นได้ทดลอง เรียนรู้จริงมากกว่าฟังบรรยาย โดยผสมผสานศาสตร์ต่างๆ  ทั้ง Enneagram, Coaching, Satir, หลักการสมองซีกซ้าย/ขวา และใช้ CLUE KIT ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเรา

นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเครื่องมือ CLUE KIT และ Template ไปปรับประยุกต์ใช้ให้หลากหลายมากตั้งแต่ใช้คุยกับครอบครัว คุยกับเด็กและวัยรุ่น ใช้เพื่อคุยบำบัดทางจิตวิทยา ไปจนใช้ในกิจกรรมสานสัมพันธ์ในองค์กรขนาดใหญ่

 
 

CLUE KIT Starter

คลาสสำหรับสอนการใช้งานอุปกรณ์ CLUE KIT ในขั้นเบื้องต้น เนื่องจาก CLUE KIT เพราะเป็นเครื่องมือใหม่ PRANA จึงได้จัดกิจกรรมคลาสพิเศษเพื่อสอนการใช้งาน ฝึกลองเล่นด้วยตนเอง เพื่อความเข้าใจมากขึ้น สามารถนำไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบปัญหาการใช้งานต่างๆ เมื่อติดขัด แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ CLUE KIT กับผู้ใช้คนอื่น

Summary

 • จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 12-24 คน

 • ใช้เวลา 1  วัน

 • สอนการใช้งาน CLUE KIT เบื้องต้น ทั้งการใช้เดี่ยว ตัวต่อตัว กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ ผ่านการลองเล่นกับผู้ร่วมกิจกรรม

 • เหมาะสำหรับผู้ประสงค์จะนำ CLUE KIT ไปใช้งานต่อยอดให้หลากหลาย เช่น Coach, กระบวนกร, ที่ปรึกษา, แผนก HR, การแนะแนว และอื่นๆ


CLUE KIT Facilitator Certification

คลาสสำหรับฝึกสอนการนำ CLUE KIT ไปประยุกต์ใช้ต่อ ผู้เรียนต้องผ่านการปรับพื้นฐานจากคลาส Intro To CLUE KIT  มาแล้ว ทำความเข้าใจชุดการ์ดเกม CLUE KIT แบบลงลึกเพื่อนำไปต่อยอดออกแบบกิจกรรมได้ตามบริบทที่เหมาะสมได้ด้วยตัวเอง

Summary

 • จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 6-12 คน

 • ใช้เวลา 4 วัน

 • เรียนแบบลงลึกและเข้มข้น เพื่อนำอุปกรณ์ไปประยุกต์ใช้อย่างมืออาชีพ นำไปใช้ได้เหมาะสมในหลากหลายบริบท

 • ฝึกตีความรูป คำ และคำถาม  เชิงลึก อย่างเข้มข้น

 • เหมาะสำหรับมืออาชีพที่อยากออกแบบกิจกรรมเองเพื่อให้ตอบสนองตามจุดประสงค์ที่ต้องการ เช่น Coach, กระบวนกร, ที่ปรึกษา, แผนก HR, การแนะแนว และอื่นๆ

 

Transformative Engagement Workshop

journey-begin.jpg

หลักสูตรเพื่อการเข้าใจตัวเองและผู้อื่นในระดับลึก ก้าวข้ามข้อจำกัดของตัวเอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมงานและองค์กร

เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร และทุกท่านที่ทำงานกับคนหลากหลายประเภท, อยากสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีมงาน และต้องการพัฒนาตนเองและผู้อื่น

Summary

 • จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 15-25 คน

 • ใช้เวลา 3 วัน

 • บุคคลทั่วไป สามารถเข้าร่วมเพื่อเข้าใจตัวเองและคนอื่น พัฒนาความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกับทุกคนให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา แม่บ้าน พนักงาน ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ฟรีแลนซ์ หรือศิลปิน ฯลฯ

 • สร้างความเข้าใจตัวเองและผู้อื่นผ่านศาสตร์ Enneagram เบื้องต้น

 • เข้าใจขีดจำกัดของไทป์ต่างๆ เพื่อหลุดจากกรอบและความเชื่อเดิม และสามารถปรับปรุงพัฒนาตัวเองได้


 

UPCOMING