CLUE KIT Delight

CLUE KIT Delight

3,500.00

ชุดการ์ดเกมสนทนาชุดเล็ก ใช้เป็นตัวช่วยให้คุยกัน ทำความรู้จัก กระตุ้นให้เกิดการสนทนาที่ลึกขึ้น และเชื่อมสัมพันธ์อย่างเข้าใจและรับฟัง ฝึกการเชื่อมโยงผ่านการ์ด 3 หมวด คือ การ์ดภาพ (Artist)  การ์ดคำ (Scientist) การ์ดคำถาม (Querist) และ ABCDE Template

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

Add To Cart

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่