การร่วมมือกันด้วยการยอมรับและชื่นชม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างยั่งยืนแข็งแรง
การสนทนาแบบลึก ๆ ทําให้รู้จักและเข้าใจกัน อย่างแท้จริงสามารถเปิดรับความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
การเข้าใจโลกภายในของตนเอง นำไปสู่การเปิดรับมุมมองใหม่ๆ และการพัฒนาตนเอง
Unlocking the Synergy from Within
PRANA มุ่งหวังเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ แข็งแรงในองค์กร ด้วยการเข้าใจตนเอง และการสนทนาอย่างลึกซึ้ง
Previous
Next

Inward Journey Toward Freedom

อิสรภาพเเละความเข้าใจ เริ่มจากการเรียนรู้โลกภายในตัวเรา

Self Discovery

เครื่องมือและหลักการที่ทำให้เราได้หยุดคิด และสำรวจตัวเองอีกครั้ง เพราะการเข้าใจตัวเองเป็นก้าวแรกของการเข้าใจคนอื่น

Deep Conversation

การสนทนาแบบลึกๆ จะช่วยเยียวยา การเรียนรู้จากการฟัง ทำให้เราเข้าใจคนรอบข้างมากขึ้น ได้ฝึกเป็นผู้ฟัง และได้คุยในเรื่องที่มีความหมายกับเพื่อนและคนรอบข้าง

Collaboration

สร้างมิตรภาพที่แข็งแรง เข้าใจความแตกต่างระหว่างกัน พัฒนาศักยภาพ และบรรยากาศของการทำงานด้วยกัน พัฒนาคุณภาพความสัมพันธ์ในที่ทำงาน ที่บ้าน หรือเพื่อนฝูง

Services

PRANA มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาให้กับ หลายองค์กร เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและพัฒนาความสัมพันธ์ในบริษัทต่างๆ ผ่านการเข้าใจตัวเอง สร้างบทสนทนาที่ลึกขึ้น และกระตุ้นแรงบันดาลใจให้เกิดความร่วมมือกันในองค์กรอย่างยั่งยืนจากการเข้าใจกัน ทุกหลักสูตรสามารถพัฒนาและออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละ องค์กร และ บุคคล ได้อย่างอิสระ

Corporate Training

PRANA มุ่งหวังที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในทีมหรือองค์กร (Collaboration) ด้วยการเข้าใจตนเอง (Self-Discovery) การสนทนาอย่างลึกซึ้ง (Deep Conversation) เพื่อการร่วมมือกันในองค์กรด้วยการยอมรับและชื่นชมความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อการพัฒนาตนเองเเละองค์กรอย่างยั่งยืนและแข็งแรง

Public Training​

คลาสเรียนพิเศษที่เปิดให้บุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเข้าเรียนได้ ทั้งในเรื่องการรู้จักตัวเองและคนอื่น โดยผสมผสานศาสตร์ต่างๆ  ทั้ง Enneagram, Coaching, Satir, หลักการสมองซีกซ้าย/ขวา 

นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเครื่องมือ CLUE KIT®  และ Templates ไปปรับประยุกต์ใช้ให้หลากหลายมากตั้งแต่ใช้คุยกับครอบครัว คุยกับเด็กและวัยรุ่น ใช้เพื่อคุยบำบัดทางจิตวิทยา ไปจนใช้ในกิจกรรมสานสัมพันธ์ในองค์กรขนาดใหญ่

CLUE KIT® by PRANA

ชุดการ์ดเกมสร้างบทสนทนา
ทำให้รู้จักตนเองเเละคนอื่น

ชุดการ์ดเกมสร้างบทสนทนาเเบบใหม่ที่ช่วยเชื่อมกระชับความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง เพื่อนร่วมงาน หรือครอบครัวให้ลึกขึ้นอย่างลื่นไหล ไม่เขินอาย เกมนี้ไม่มีถูกไม่มีผิด ไม่มีใครเเพ้ ใครชนะ เน้นให้ทุกคนได้เล่าความในใจผ่านตัวช่วย เเละฝึกการตั้งใจฟัง พร้อมเทมเพลตสำหรับต่อยอดการเล่นเกมให้หลากหลายเเละตรงจุดประสงค์มากขึ้น

The Complete
Enneagram Book

เเนวทาง 27 เเบบสู่การรู้จักตัวเอง

Enneagram เครืองมือที่จะทำให้เราเห็นตัวเอง คนอื่น และมีความสุขในโลกแห่งความหลากหลาย หากชีวิตของคุณติดขัดและงุนงงสงสัย ว่าอะไรผลักดันให้คุณทำบางสิ่งบางอย่างวนซ้ำไปมา จนส่งผลกระทบต่อชีวิตคุณเองและผู้อื่นทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา

ราคา 950.-

Success Stories

Serina Tanaka

Business Owner / Gen Y

อุปกรณ์นี้ใช้เวลาไปโค้ชชิ่ง เพื่อไม่ให้เราต้องกังวล ว่าสเต็ปต่อไปเราจะไปยังไง ถามยังไง ทำให้เราได้โฟกัสคนที่อยู่ตรงหน้าเราจริงๆ และก็ฟังเขาได้อย่างเข้าใจทั้งหมด ทั้งสิ่งที่เขาพูดและสิ่งที่เขาไม่ได้พูด

Theerawan Jiwjinda

Executive / Gen X

ไม่คิดว่าเพียงรูปภาพธรรมดาๆ มันจะสามารถสื่อ และให้เราได้แสดงความคิดเห็นออกไปตรงจุดนั้นได้ มันอเมซิ่งมาก มาเรียน มาเปิดโลกทัศน์แบบใหม่ แล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองคิดและคนอื่นคิดมันเป็นอย่างไร

Angkanaluk Chongchit

Trainer & Coach / Gen X

ช่วยดึงความคิดความรู้สึกจากข้างในของเราออกมา ชอบเครื่องนี้มาก มีโอกาสได้นำไปใช้ในหลายๆที่ ในเครื่องมือจะมีทั้งภาพ มีทั้งคำ มีทั้งคำถาม ทำให้เราตกผลึกไปทีละขั้นตอน

About PRANA

ทำไมเราควรรู้จักเข้าใจตัวเองเเละคนอื่น

PRANA เชื่อมั่นว่าทุกคนจะพัฒนาตัวเองได้เมื่อเริ่มเข้าใจโลกภายในของตัวเองก่อน จึงจะเข้าใจคนอื่นได้และเห็นมุมมองใหม่ๆ นำพามาซึ่งการร่วมมือกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เกิดการพัฒนาตัวเองและองค์กรให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนแข็งแรง เกิดการมีส่วนร่วม ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างแตกต่างหลากหลาย ไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน