ประกอบด้วย Template 2 อัน ได้แก่ Capability Template และ Character Template เน้นกระตุ้นการมีส่วนร่วมเพื่ออยู่ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองที่มีต่อทีม เข้าใจความต้องการที่ต่างกัน แลกเปลี่ยนแสดงความเห็นว่าทำอย่างไรถึงอยู่ด้วยกันได้ร่วมมือกันได้อย่างราบรื่น เราจะเอื้อเฟื้อทุกคนในทีมได้อย่างไรให้ทุกคนรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว เพื่อมุ่งไปสู่จุดหมายที่ต้องการด้วยกัน

Fast Facts

 • สามารถใช้ได้กับทั้งการ์ด CLUE KIT® Delight และ CLUE KIT® Deluxe
 • เหมาะกับการเล่น 2-4 คน
 • ใช้เวลา 30 นาที – 2 ชม.
 • เหมาะกับการทำงานร่วมกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน เช่น ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เพื่อนฝูง ฯลฯ
 • ใช้เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยน การสื่อสาร เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ ได้เข้าใจความต้องการของกันและกัน
 • เน้นคุยในสิ่งที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมมากกว่าอุดมคติหรือสิ่งที่เป็นนามธรรม

Capability

 

Template นี้ใช้สำหรับสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทีมหรือครอบครัวเป็นหลัก เปิดโอกาสให้ได้รับฟังกันและกัน โดยแต่ละคนจะบอกความต้องการและความในใจเพื่อให้ร่วมงานกันได้ราบรื่น

เน้นคุยในสิ่งที่ทำได้ดีแบบจับต้องได้ทีผู้อื่นสามารถมองเห็นได้มากกว่าเป็นความต้องการส่วนตัว หรือคุณสมบัติอันเป็นรูปธรรม เพื่อนำมาพูดคุยกันวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อปรับมุมมองและทัศนคติเข้าหากัน

How To:

แต่ละคนในวงพูดหัวข้อ 1 และ 2 เวียนกันจนครบ จากนั้นจึงผลัดกันพูดหัวข้อ 3 การพูดเริ่มจากเล่าสิ่งที่ตัวเองคิดก่อน แล้วค่อยเปิดการ์ด และเชื่อมโยง ตามกระบวนการของ CLUE KIT®

 • สิ่งที่ฉันทำได้ดี เล่าให้คนอื่นฟังว่าคิดว่าตัวเองมีสามารถเด่นเรื่องไหน
 • สิ่งที่อยากปรับปรุง เล่าสิ่งที่อยากพัฒนาให้เพื่อนฟัง ผลัดกันถามได้ตามอัธยาศัย
 • สิ่งที่อยากได้จากกันและกันเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้ดี แลกเปลี่ยนความเห็นว่า แล้วเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร ต้องประนีประนอมอะไร ปรับตัวเข้าหากันอย่างไร อยากให้ทีมเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้เหมาะสม

Character

Template นี้เหมาะสำหรับใช้ทำความเข้าใจลักษณะนิสัยของคนในกลุ่มที่แตกต่างกัน เข้าใจนิสัยใจคอ บุคลิกหรือวิธีคิดที่ต่างกันของกันและกันมากขึ้น ร่วมกันค้นหาว่ามีสิ่งใดบ้างที่เข้ากันได้ดี และสิ่งไหนที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น

พูดคุยร่วมกันเพื่อหาทางพัฒนาในมุมมองที่ว่า ช่วยกันชี้แนะว่าหากจะร่วมมือกันควรจะทำอย่างไรดี เน้นการประนีประนอม เพื่อปรับความเข้าใจ ยอมรับความต่างได้ บอกความในใจว่ามีอะไรไหมที่อยากให้อีกฝ่ายเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทีม กลุ่ม หรือครอบครัวแข็งแรงขึ้นและเข้ากันได้ดี

How To:

แต่ละคนในวงพูดหัวข้อ 1 และ 2 เวียนกันจนครบ จากนั้นจึงผลัดกันพูดหัวข้อ 3 การพูดเริ่มจากเล่าสิ่งที่ตัวเองคิดก่อน แล้วค่อยเปิดการ์ด และเชื่อมโยง ตามกระบวนการของ CLUE KIT®

 1. ทุกคนพูดสิ่งที่ตัวเองเป็น ว่าแต่ละคนคิดว่า ตัวเองมีลักษณะนิสัยอย่างไรในมุมมองของตัวเอง
 2. พูดสิ่งที่ทีมเป็น มาแลกเปลี่ยนความเห็นที่ต่างกันอย่างเปิดใจ ว่าแต่ละคนมองทีมแตกต่างกันยังไง ในขั้นนี้ทุกคนจะได้เห็นว่าทุกคนมองทีมต่างกัน
 3. สิ่งที่จะทำให้เราทำงานร่วมกันได้ดี ในขั้นนี้ทุกคนจะร่วมกันระดมสมอง ผลัดเวียน แสดงออกถึงความรู้สึก แลกเปลี่ยนความเห็นถึงแนวทางที่จะพัฒนาไปพร้อมๆกัน และทำงานเข้ากันได้ดีขึ้น

ราคา 1900 บาท

Shopping Cart
There are no products in the cart!
Have no product in the cart!
0