ประกอบด้วย Template 2 อัน ได้แก่ Capability Template และ Character Template เน้นกระตุ้นการมีส่วนร่วมเพื่ออยู่ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองที่มีต่อทีม เข้าใจความต้องการที่ต่างกัน แลกเปลี่ยนแสดงความเห็นว่าทำอย่างไรถึงอยู่ด้วยกันได้ร่วมมือกันได้อย่างราบรื่น เราจะเอื้อเฟื้อทุกคนในทีมได้อย่างไรให้ทุกคนรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว เพื่อมุ่งไปสู่จุดหมายที่ต้องการด้วยกัน

Fast Facts

 • สามารถใช้ได้กับทั้งการ์ด CLUE KIT® Delight และ CLUE KIT® Deluxe
 • เหมาะกับการเล่น 2-4 คน
 • ใช้เวลา 30 นาที – 2 ชม.
 • เหมาะกับการทำงานร่วมกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน เช่น ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เพื่อนฝูง ฯลฯ
 • ใช้เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยน การสื่อสาร เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ ได้เข้าใจความต้องการของกันและกัน
 • เน้นคุยในสิ่งที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมมากกว่าอุดมคติหรือสิ่งที่เป็นนามธรรม

Capability

 

Template นี้ใช้สำหรับสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทีมหรือครอบครัวเป็นหลัก เปิดโอกาสให้ได้รับฟังกันและกัน โดยแต่ละคนจะบอกความต้องการและความในใจเพื่อให้ร่วมงานกันได้ราบรื่น

เน้นคุยในสิ่งที่ทำได้ดีแบบจับต้องได้ทีผู้อื่นสามารถมองเห็นได้มากกว่าเป็นความต้องการส่วนตัว หรือคุณสมบัติอันเป็นรูปธรรม เพื่อนำมาพูดคุยกันวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อปรับมุมมองและทัศนคติเข้าหากัน

How To:

แต่ละคนในวงพูดหัวข้อ 1 และ 2 เวียนกันจนครบ จากนั้นจึงผลัดกันพูดหัวข้อ 3 การพูดเริ่มจากเล่าสิ่งที่ตัวเองคิดก่อน แล้วค่อยเปิดการ์ด และเชื่อมโยง ตามกระบวนการของ CLUE KIT®

 • สิ่งที่ฉันทำได้ดี เล่าให้คนอื่นฟังว่าคิดว่าตัวเองมีสามารถเด่นเรื่องไหน
 • สิ่งที่อยากปรับปรุง เล่าสิ่งที่อยากพัฒนาให้เพื่อนฟัง ผลัดกันถามได้ตามอัธยาศัย
 • สิ่งที่อยากได้จากกันและกันเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้ดี แลกเปลี่ยนความเห็นว่า แล้วเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร ต้องประนีประนอมอะไร ปรับตัวเข้าหากันอย่างไร อยากให้ทีมเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้เหมาะสม

Character

Template นี้เหมาะสำหรับใช้ทำความเข้าใจลักษณะนิสัยของคนในกลุ่มที่แตกต่างกัน เข้าใจนิสัยใจคอ บุคลิกหรือวิธีคิดที่ต่างกันของกันและกันมากขึ้น ร่วมกันค้นหาว่ามีสิ่งใดบ้างที่เข้ากันได้ดี และสิ่งไหนที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น

พูดคุยร่วมกันเพื่อหาทางพัฒนาในมุมมองที่ว่า ช่วยกันชี้แนะว่าหากจะร่วมมือกันควรจะทำอย่างไรดี เน้นการประนีประนอม เพื่อปรับความเข้าใจ ยอมรับความต่างได้ บอกความในใจว่ามีอะไรไหมที่อยากให้อีกฝ่ายเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทีม กลุ่ม หรือครอบครัวแข็งแรงขึ้นและเข้ากันได้ดี

How To:

แต่ละคนในวงพูดหัวข้อ 1 และ 2 เวียนกันจนครบ จากนั้นจึงผลัดกันพูดหัวข้อ 3 การพูดเริ่มจากเล่าสิ่งที่ตัวเองคิดก่อน แล้วค่อยเปิดการ์ด และเชื่อมโยง ตามกระบวนการของ CLUE KIT®

 1. ทุกคนพูดสิ่งที่ตัวเองเป็น ว่าแต่ละคนคิดว่า ตัวเองมีลักษณะนิสัยอย่างไรในมุมมองของตัวเอง
 2. พูดสิ่งที่ทีมเป็น มาแลกเปลี่ยนความเห็นที่ต่างกันอย่างเปิดใจ ว่าแต่ละคนมองทีมแตกต่างกันยังไง ในขั้นนี้ทุกคนจะได้เห็นว่าทุกคนมองทีมต่างกัน
 3. สิ่งที่จะทำให้เราทำงานร่วมกันได้ดี ในขั้นนี้ทุกคนจะร่วมกันระดมสมอง ผลัดเวียน แสดงออกถึงความรู้สึก แลกเปลี่ยนความเห็นถึงแนวทางที่จะพัฒนาไปพร้อมๆกัน และทำงานเข้ากันได้ดีขึ้น

ราคา 1900 บาท

Have no product in the cart!
0
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Subtotal
฿0.00
Total
฿0.00
Continue Shopping
0