ประกอบด้วย Template Feedback ME และ Template Feedback WE เหมาะสำหรับประกอบการคุยเพื่อทบทวนตัวเองและทีม ใคร่ครวญถึงประสบการณ์สิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อสำรวจตัวเองและทีมให้เข้าใจตรงกันมากขึ้น

การรับฟัง Feedback จากคนอื่นและแลกเปลี่ยนมุมมองที่ต่างกันไปเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะพัฒนาศักยภาพของคนและทีมให้เติบโตอย่างแข็งแรง

Fast Facts

 • สามารถใช้ได้กับทั้งการ์ด CLUE KIT® Delight และ CLUE KIT® Deluxe
 • เหมาะกับการเล่น 2 คน
 • เหมาะกับการ Review เพื่อย้อนกลับไปทบทวน ค้นหาศักยภาพ ความสามารถ จากประสบการณ์ที่ได้ทำงานร่วมกัน
 • สามารถนำไปใช้กับ เพื่อนร่วมงาน คนในทีม HR ครอบครัว เพื่อน การแนะแนวการศึกษา ฯลฯ
 • ใช้เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจข้อดีและจุดมุ่งหมายของผู้เล่น เกิดการแลกเปลี่ยนบอกเล่าสิ่งที่ไม่เคยบอ
 • ได้เข้าใจความต้องการของกันและกัน เพื่อปรับตัวและเอื้อหนุนกัน
 • สะท้อนความเห็นที่มีต่อกัน เพื่อทำให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเติบโต

Feedback ME

Template นี้เหมาะกับการคุยเพื่อรับฟังความเห็น โดยเน้นการรับข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนาความสัมพันธ์ การทำงานร่วมกันให้ดีขึ้น มุ่งเน้นให้ผู้เล่นได้มองหาศักยภาพของตัวเอง เล่าเป้าหมายที่อยากบรรลุ บอกความในใจในสิ่งที่อยากพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเติบโตและก้าวไปข้างหน้า

ใช้ได้ทั้งกับองค์กร การแนะแนว หรือใช้ในครอบครัว เพื่อรับฟังความเห็นและความคาดหวังของกันและกันมากขึ้น

How To

เน้นที่เรื่องราวของคนเดียว เหมาะกับการเล่น 2 คน โดยแบ่งเป็นฝั่งผู้เล่ากับผู้ฟัง Template นี้จะโฟกัสที่เรื่องราวของฝั่งผู้เล่ามากกว่า เพื่อรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนา

การเล่นจะดำเนินตามเลข 1-4 เมื่อเริ่มที่วงเลขใด เริ่มจากฝั่งผู้เล่าดำเนินการเล่าสิ่งที่ตัวเองคิดก่อน แล้วค่อยเปิดการ์ด และเชื่อมโยง ตามกระบวนการของ CLUE KIT® จากนั้นผู้เล่นฝั่งที่เป็นผู้ฟังจะแสดงความเห็น ตามหัวข้อ อาจผลัดกันเล่นเพื่อได้เห็นมุมมองของทั้งสองฝ่าย หรือจะโฟกัสเพื่อฟังคนใดคนหนึ่งอย่างเดียวก็ได้

 1. สิ่งที่ทำได้ดี ผู้เล่าเริ่มเล่าให้ผู้ฟังฟังว่า คิดว่าตัวเองมีความสามารถศักยภาพในด้านไหน จากนั้นผู้ฟังก็จะเล่ามุมของเขาที่มองเห็นศักยภาพของผู้เล่า
 2. สิ่งที่ปรับให้ดีได้ ผู้เล่าบอกสิ่งที่อยากพัฒนาให้ผู้ฟังฟัง จากนั้นผู้ฟังจะเสนอแนะสิ่งที่เขาคิดว่าผู้เล่าสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
 3. สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต ผู้เล่าบอกความคาดหวังและเป้าหมายในชีวิตในมุมมองของเขา จากนั้นผู้ฟังก็จะช่วยเสริมสิ่งที่คาดหวังจากผู้เล่า เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง
 4. สิ่งที่ตัองเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ ผู้เล่าเสนอแนะว่าผู้ฟังหรือทีม สามารถเกื้อหนุนและปรับปรุงอะไรได้บ้าง เพื่อให้เขาได้พัฒนาและบรรลุเป้าหมายที่อยากทำให้สำเร็จ

Feedback WE

Template นี้เหมาะสำหรับการเล่นเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นในกลุ่ม โดยจะมีฝั่ง A และ B สะท้อนกันไปมา เพื่อแสดงความเห็นที่มีต่อกัน เข้าใจความต้องการ ความคาดหวังที่มีต่อกันและกันของอีกฝ่าย เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ในทีม กลุ่ม หรือครอบครัว

How To

ใน Template นี้ ผู้เล่นสองฝั่ง A และ B จะผลัดกันเล่นเพื่อสะท้อนกันไปมาถึงสิ่งที่ตัวเองคิด เห็น และคาดหวังจากอีกฝ่ายในความสัมพันธ์ หรือการทำงานร่วมกัน

เกมดำเนินตามเลข 1 ถึง 6 สิ่งที่ต่างออกไปจาก Template อื่นคือ นอกจากจะตอบคำถามตามช่องแล้ว มีการสะท้อนว่าทำไมสิ่งที่ตอบถึงได้สำคัญกับผู้ตอบ ทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจต่อกันและเข้าใจกันลึกขึ้น

 1. ฝั่ง A : สิ่งที่ B ทำได้ดี บอกเล่าสิ่งที่เขาประทับใจ ศักยภาพ ข้อดีในคู่เล่นของตัวเอง จากนั้นจึงขยายต่อด้วยว่า ทำไมสิ่งนี้ที่เขาทำได้ดี สิ่งที่ถึงได้สำคัญและมีความหมายกับ A
 2. ฝั่ง B : สิ่งที่ A ทำได้ดี บอกเล่าสิ่งที่เขาประทับใจ ศักยภาพ ข้อดีในคู่เล่นของตัวเอง จากนั้นจึงขยายต่อด้วยว่า ทำไมสิ่งนี้ที่เขาทำได้ดี สิ่งที่ถึงได้สำคัญและมีความหมายกับ B
 3. ฝั่ง A : สิ่งที่อยากเห็นจากฝั่ง B มากขึ้น บอกเล่าสิ่งที่เขารู้สึกว่ายังขาดไปในตัวคู่เล่น บอกความในใจ จากนั้นจึงขยายต่อด้วยว่า ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญในการอยู่ร่วมกันหรือร่วมมือกัน
 4. ฝั่ง B : สิ่งที่อยากเห็นจากฝั่ง A มากขึ้น บอกเล่าสิ่งที่เขารู้สึกว่ายังขาดไปในตัวคู่เล่น บอกความในใจ จากนั้นจึงขยายต่อด้วยว่า ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญในการอยู่ร่วมกันหรือร่วมมือกัน
 5. ฝั่ง A : สิ่งที่จะทำให้ทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น สรุปความต้องการของทั้งสองฝั่งในมุมมองของ A เพื่อหาทางออกร่วมกันว่าจะพัฒนาร่วมกันอย่างไรได้บ้างเพื่อความสัมพันธ์ที่แข็งแรงขึ้น และการร่วมมือกันได้ดียิ่งขึ้น
 6. ฝั่ง B : สิ่งที่จะทำให้ทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น สรุปความต้องการของทั้งสองฝั่งในมุมมองของ B เพื่อหาทางออกร่วมกันว่าจะพัฒนาร่วมกันอย่างไรได้บ้างเพื่อความสัมพันธ์ที่แข็งแรงขึ้น และการร่วมมือกันได้ดียิ่งขึ้น

ราคา 1,900 บาท

ราคา 1900 บาท

Have no product in the cart!
0
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Subtotal
฿0.00
Total
฿0.00
Continue Shopping
0