Feedback Template


by admin2 Post at เมษายน 21, 2018 in Thailand

฿1,900.00

  • สามารถใช้ได้กับทั้งการ์ด CLUE KIT ® Delight และ CLUE KIT ® Deluxe
  • เหมาะกับการเล่น 2 คน
  • เหมาะกับการ Review เพื่อย้อนกลับไปทบทวน ค้นหาศักยภาพ ความสามารถ จากประสบการณ์ที่ได้ทำงานร่วมกัน
  • สามารถนำไปใช้กับ เพื่อนร่วมงาน คนในทีม HR ครอบครัว เพื่อน การแนะแนวการศึกษา ฯลฯ
  • ใช้เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจข้อดีและจุดมุ่งหมายของผู้เล่น เกิดการแลกเปลี่ยนบอกเล่าสิ่งที่ไม่เคยบอ
  • ได้เข้าใจความต้องการของกันและกัน เพื่อปรับตัวและเอื้อหนุนกัน
  • สะท้อนความเห็นที่มีต่อกัน เพื่อทำให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเติบโต

ประกอบด้วย Template Feedback ME และ Template Feedback WE เหมาะสำหรับประกอบการคุยเพื่อทบทวนตัวเองและทีม ใคร่ครวญถึงประสบการณ์สิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อสำรวจตัวเองและทีมให้เข้าใจตรงกันมากขึ้น ใช้ได้ทั้งกับองค์กร การแนะแนว หรือใช้ในครอบครัว เพื่อรับฟังความเห็นและความคาดหวังของกันและกันมากขึ้น

หมวดหมู่: