Philosophy

แนวคิด

PRANA เชื่อว่าจุดเริ่มต้นของความเข้าใจผู้อื่นคือเกิดจากการเข้าใจตัวเอง (Self Awareness) ก่อน จากนั้นจึงจะสามารถต่อยอดไปพัฒนาความสัมพันธ์ที่มั่นคงแข็งแรง ความอบอุ่นระหว่างกันในครอบครัวหรือในองค์กร เกิดจากการคุยกันลึกๆอย่างมีความหมาย (Deep and Meaningful Conversation) ในเรื่องที่ไม่เคยได้คุย ได้รับฟังอย่างเปิดใจ รู้จักกัน เข้าใจกันโดยไม่ตัดสิน

PRANA จึงพัฒนาและออกแบบกิจกรรมให้เป็นเกมที่สนุกและยืดหยุ่น ไม่มีถูก ไม่มีผิด เพื่อฝึกการรับฟังกันอย่างตั้งใจ นำไปการเปิดใจและเกิดการแลกเปลี่ยนที่มีความหมาย และฝึกการใช้สัญชาตญาณที่ถูกลืมไป ดังศักยภาพฝั่งความคิดสร้างสรรค์ออกมา เพราะ PRANA เชื่อว่าทุกคนสามารถจะมีความคิดสร้างสรรค์ หากมีบรรยากาศที่เบาสบาย เปิดกว้าง ไม่ปิดกั้น ทำให้ผู้เล่นได้พบเจอทางเลือกใหม่ๆ ค้นพบบางสิ่งสำคัญในชีวิตที่อาจหลงลืมไป

CLUE KIT® จีงเป็นเครื่องมือถูกสร้างขึ้นเพราะความปรารถนาดีที่อยากให้ทุกคนเข้าใจกันและพูดคุยกันลึกๆ มากขึ้น โดยได้แรงบันดาลใจมาจาก Points of You โปรเจคการ์ดเกมเพื่อพัฒนาตัวเองจากประเทศอิสราเอล สร้างการ์ดเกมเพื่อพัฒนาการสื่อสารและความสัมพันธ์ในองค์กรให้สนุก โดยนำแนวคิดนี้มาเป็นจุดเริ่มต้นและพัฒนาเพิ่มเติมจากหลากหลายศาสตรที่เลือกคัดสรรมาแลว เช่น Enneagram ที่ทำให้เข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น และหลักการ Coaching เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบนดาลใจที่จะพัฒนาตวเอง และเห็นศักยภาพของตัวเองที่อาจมองข้ามไป

CLUE KIT® สามารถนำไปฝึกใช้เองได้ยืดหยุ่นและหลากหลายบริบท เช่น นำไปใช้กับสมาชิกครอบครัว เพื่อนร่วมงาน นักจิตวิทยา หรอจัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ในองค์กร สามารถนำไปประยุกต์ออกแบบกิจกรรมได้อีกมากมาย

Founder

ผู้ก่อตั้ง

PRANA ก่อตั้งโดย เปรียบปราณ บุณยพุกกณะ (หมู) มีประสบการณ์ทำงานหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องการฝั่งกลยุทธ์และการวางแผนที่ธนาคารกสิกรไทย เป็นเวลา 15 ปี จากนั้นได้เดินทางไปเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ จากหลายแห่งทั่วโลก ทั้งสิงคโปร์ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และประเทศอื่นๆ เป็นเวลากว่า 3,000 ชั่วโมง

Chess teaches our young people about rewards and https://masterwriter.org/ consequences, both short- and long-term

ลูกค้าองค์กรของ PRANA

TESCOLOTUS
TCEB
singha
beiersdorf
BASF
logobgrimm
niravana
dentsuX
SIAM PIWAT
SCB
SCG
crownprop
ISMED
GABLE
TNT
TU
SIRIRAJ
BOT

Success Stories

Serina Tanaka

Business Owner / Gen Y

อุปกรณ์นี้ใช้เวลาไปโค้ชชิ่ง เพื่อไม่ให้เราต้องกังวล ว่าสเต็ปต่อไปเราจะไปยังไง ถามยังไง ทำให้เราได้โฟกัสคนที่อยู่ตรงหน้าเราจริงๆ และก็ฟังเขาได้อย่างเข้าใจทั้งหมด ทั้งสิ่งที่เขาพูดและสิ่งที่เขาไม่ได้พูด

Theerawan Jiwjinda

Executive / Gen X

ไม่คิดว่าเพียงรูปภาพธรรมดาๆ มันจะสามารถสื่อ และให้เราได้แสดงความคิดเห็นออกไปตรงจุดนั้นได้ มันอเมซิ่งมาก มาเรียน มาเปิดโลกทัศน์แบบใหม่ แล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองคิดและคนอื่นคิดมันเป็นอย่างไร

Angkanaluk Chongchit

Trainer & Coach / Gen X

ช่วยดึงความคิดความรู้สึกจากข้างในของเราออกมา ชอบเครื่องนี้มาก มีโอกาสได้นำไปใช้ในหลายๆที่ ในเครื่องมือจะมีทั้งภาพ มีทั้งคำ มีทั้งคำถาม ทำให้เราตกผลึกไปทีละขั้นตอน

Shopping Cart
There are no products in the cart!
Have no product in the cart!
0