PRANA เน้นพัฒนาและออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้าใจรู้จักตัวเอง การสร้างบทสนทนาที่ลึกซึ้งและมีความหมาย นำไปสู่การเข้าใจตัวเองและคนอื่น เพื่อความร่วมมือในระดับบุคคลตั้งแต่ครอบครัว เพื่อน ไปจนถึงทีมงาน และองค์กร

คลาสเรียนพิเศษที่เปิดให้บุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเข้าเรียนได้ ทั้งในเรื่องการรู้จักตัวเองและคนอื่น ผ่านกระบวนการที่เป็น Experiential Learning แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างสนุก ทุกคนจะมีส่วนร่วม เน้นได้ทดลอง เรียนรู้จริงมากกว่าฟังบรรยาย โดยผสมผสานศาสตร์ต่างๆ  ทั้ง Enneagram, Coaching, Satir, หลักการสมองซีกซ้าย/ขวา และใช้ CLUE KIT® ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเรา

นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเครื่องมือ CLUE KIT® และ Template ไปปรับประยุกต์ใช้ให้หลากหลายมากตั้งแต่ใช้คุยกับครอบครัว คุยกับเด็กและวัยรุ่น ใช้เพื่อคุยบำบัดทางจิตวิทยา ไปจนใช้ในกิจกรรมสานสัมพันธ์ในองค์กรขนาดใหญ่

Enneagram Workshop

 • หลักสูตรเพื่อการเข้าใจตัวเองและผู้อื่นในระดับลึก ก้าวข้ามข้อจำกัดของตัวเอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมงานและองค์กร เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร และทุกท่านที่ทำงานกับคนหลากหลายประเภท, อยากสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีมงาน และต้องการพัฒนาตนเองและผู้อื่น

Workshop #1: The Engagement 

เอนเนียแกรมเวิร์คช็อปสำหรับทุกคนที่สนใจเอนเนียแกรม จำกัดไม่เกินรุ่นละ 24 คน

Workshop #2: The Exploration

เอนเนียแกรมเวิร์คช็อปสำหรับผู้ที่เคยเข้าเวิร์คช็อปเอนเนียแกรมเบื้องต้นมาแล้ว จำกัดไม่เกินรุ่นละ 18 คน

 

Workshop #3:  The Empowerment 

เอนเนียแกรมเวิร์คช็อปสำหรับผู้ที่เคยเข้าเวิร์คช็อปเอนเนียแกรมเบื้องต้นและทราบไทป์ของตัวเองแล้ว จำกัดไม่เกินรุ่นละ 12 คน

 

Summary

 • จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 12 – 24 คน
 • ใช้เวลา 3 วัน
 • บุคคลทั่วไป สามารถเข้าร่วมเพื่อเข้าใจตัวเองและคนอื่น พัฒนาความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกับทุกคนให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา แม่บ้าน พนักงาน ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ฟรีแลนซ์ หรือศิลปิน ฯลฯ
 • สร้างความเข้าใจตัวเองและผู้อื่นผ่านศาสตร์ Enneagram เบื้องต้น
 • เข้าใจขีดจำกัดของไทป์ต่างๆ เพื่อหลุดจากกรอบและความเชื่อเดิม และสามารถปรับปรุงพัฒนาตัวเองได้

CLUEKIT®  Starter Training

เหมาะสำหรับผู้ประสงค์จะนำ CLUE KIT® ไปใช้งานต่อ ยอดให้หลากหลาย เช่น Coach, กระบวนกร, ที่ปรึกษา, แผนก HR, การแนะแนว และอื่นๆ เพื่อสอนการใช้งาน ฝึกลองเล่นด้วยตนเอง เพื่อความเข้าใจมากขึ้น สามารถนำไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Summary

 • จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 6-12 คน
 • ใช้เวลา 1  วัน
 • สอนการใช้งาน CLUE KIT® เบื้องต้น ทั้งการใช้เดี่ยว ตัวต่อตัว กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ ผ่านการลองเล่นกับผู้ร่วมกิจกรรม
 • เหมาะสำหรับผู้ประสงค์จะนำ CLUE KIT® ไปใช้งานต่อยอดให้หลากหลาย เช่น Coach, กระบวนกร, ที่ปรึกษา, แผนก HR, การแนะแนว และอื่นๆ

CLUE KIT® Facilitator Certification

คลาสสำหรับฝึกสอนการนำ CLUE KIT® ไปประยุกต์ใช้ต่อ ผู้เรียนต้องผ่านการปรับพื้นฐานจากคลาส CLUE KIT® Starter Training  มาแล้ว เพื่อนำไปต่อยอดออกแบบกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ได้ตามบริบทที่เหมาะสมได้ด้วยตัวเอง  

Summary

 • จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 6-12 คน
 • ใช้เวลา 4 วัน
 • เรียนแบบลงลึกและเข้มข้น เพื่อนำอุปกรณ์ไปประยุกต์ใช้อย่างมืออาชีพ นำไปใช้ได้เหมาะสมในหลากหลายบริบท
 • ฝึกตีความรูป คำ และคำถาม  เชิงลึก อย่างเข้มข้น
 • เหมาะสำหรับมืออาชีพที่อยากออกแบบกิจกรรมเองเพื่อให้ตอบสนองตามจุดประสงค์ที่ต้องการ เช่น Coach, กระบวนการ, ที่ปรึกษา, แผนก HR, การแนะแนว และอื่นๆ
Have no product in the cart!
0
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Subtotal
฿0.00
Total
฿0.00
Continue Shopping
0