ชุดการ์ดเกมชุดใหญ่ขั้น Advance สามารถใช้กับคนได้ตั้งแต่ 1 – 30 คน ทำให้การสนทนาและปรับความเข้าใจเกิดขึ้นได้ง่ายดาย สามารถนำไปต่อยอดเพื่อออกแบบกิจกรรมได้หลากหลายได้อย่างยืดหยุ่น เป็นเกมที่สนุกเพลิดเพลิน ช่วยสร้างบรรยากาศที่เหมาะสม สร้างโอกาสให้ได้เปิดใจ เกิดการพูดคุยลึกๆ สร้างความเข้าใจ ได้ผูกมิตรกัน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองกันในองค์กรและคนรอบข้างเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างยั่งยืน

Fast Fact

– ผู้เล่น 1-30 คน (สามารถเล่นคนเดียวได้)

– ประกอบด้วยการ์ด 3 ชุด ชุดละ 108 ใบ รวมทั้งหมด 324  ใบ

– เนื้อหาลึกและกว้างขึ้นจากชุด CLUE KIT® Delight

– ควรมี Moderator นำการ์ดไปประยุกต์ใช้สร้างกิจกรรม

– ระยะเวลาแล้วแต่ผู้ดำเนินกิจกรรมจะออกแบบให้เหมาะสม

– ไม่มี Template ประกอบ ผู้ออกแบบกิจกรรมไปต่อยอดเองได้ อาจซื้อ Template เพิ่มเพื่อช่วยนำทาง

Application

Training และ Coaching ใช้ในองค์กรเพื่อพัฒนาคน ทำให้ Coach สามารถโฟกัสและตั้งใจฟัง Client ได้มากขึ้นอย่างมีสมาธิ โดยมีการ์ดและ Template ช่วยให้การสนทนาไปต่ออย่างไม่หลุดประเด็น

Facilitation & Education เป็นเครื่องมือต่อยอดในการออกแบบกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ อาจารย์หรือครูใช้กับนักศึกษา เพิ่มพัฒนาศักยภาพเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน

Social Activities ใช้ประกอบกิจกรรมสานสัมพันธ์ในทีมและองค์กร สามารถต่อยอดให้หลากหลายได้ตามความต้องการ

Organizational Tools ใช้เพื่อการสื่อสาร เจรจา ปรับความเข้าใจกันในองค์กร ช่วยให้กล้าพูดความในใจ เข้าใจกันมากขึ้น พัฒนานาความสัมพันธ์ในทีม แก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างความเป็นหนึ่งเดียว พัฒนาภาวะผู้นำ

Details

ประกอบด้วยการ์ด 3 ชุด ชุดละ 108  ใบ รวมการ์ดทั้งหมด 324 ใบ

  • Artist การ์ดภาพ 108  ใบ
  • Scientist การ์ดคำ 108 ใบ
  • Querist  การ์ดคำถาม  108 ใบ

บางครั้งปัญหาของคนกลุ่มใหญ่คือไม่เข้าใจความต่างของกันและกัน และไม่มีโอกาสได้หยุดเพื่อรับฟังและทำความเข้าใจ ชุดการ์ดนี้จะช่วยให้กิจกรรมพื่อสานสัมพันธ์กันในกลุ่มขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้ เน้นการนำไปใช้ต่อยอดกิจกรรมให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มคน

How To:

การ์ดเกมนี้ชุดนี้ประกอบด้วยการ์ดล้วนๆ สามารถนำไปต่อยอดคิดสร้างสรรค์กิจกรรมของตัวเองได้หลากหลายและยืดหยุ่น หรือจะใช้ Template ประกอบเพื่อเป็น Guideline ในการเล่นและสร้างบทสนทนาก็ได้ นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมชั้นเรียน Public Training เพื่อเรียนรู้การใช้ CLUE KIT® โดยคลาสนี้จะช่วยตอบปัญหา ไขความเข้าใจวิธีการใช้และเล่นเกม CLUE KIT® ให้กระจ่างอย่างถ่องแท้ ได้ทดลองเล่น พบเจอผู้ใช้คนอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ในบริบทต่างๆ ที่กว้างและหลากหลาย

ราคา 5000 บาท

Have no product in the cart!
0
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Subtotal
฿0.00
Total
฿0.00
Continue Shopping
0