การ์ด CLUE KIT® (คู่คิด) คืออะไร

ทำความรู้จักกับการ์ด CLUE KIT® (คู่คิด)

ชุดการ์ดเกมเพื่อการสนทนาแบบใหม่ที่ช่วยเชื่อมและกระชับความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง เพื่อนร่วมงาน หรือครอบครัวให้ลึกขึ้นอย่างสนุกและราบรื่น การเล่นเกมนี้ทำให้ผู้เล่นได้รู้จักตัวเองและคนอื่นมากขึ้น เพื่อทำให้เกิดการร่วมมือกันและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขด้วยความเข้าใจ เกมนี้ไม่มีถูก ไม่มีผิด ไม่มีใครแพ้ ใครชนะ เน้นให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนความในใจผ่านตัวช่วย และฝึกทักษะการฟังอย่างตั้งใจ เข้าใจความต่างและเปิดรับมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่เคยนึกถึงมาก่อน

เปิดใจและเข้าใจกัน

บางครั้งคนเราก็แค่อยากคุยและรู้จักเข้าใจคนรอบตัวมากขึ้น แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร ทุกคนมีรายละเอียดชีวิตและเรื่องราวที่น่าสนใจ แต่ทำไมเขาไม่เปิดใจเล่าให้เราฟัง เกมนี้ช่วยให้คุยกันลึกขึ้นอย่างลื่นไหลและสนุก

เชื่อมต่อ

จุดติดกการสนทนา เกมนี้ประกอบด้วยตัวช่วยคือภาพ (Artist) ชุดคำ (Scientist) และคำถาม (Querist) ทำให้ได้คุยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ ปรับมุมมอง สร้างแรงบันดาลใจให้แก่กัน ได้ฝึกใช้สัญชาตญาณ และมุมมองใหม่ๆ นึกถึงสิ่งที่หลงลืมไป

อยู่ร่วมกันได้

เมื่อความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นจากเปิดใจคุยกันให้ลึกขึ้น เมื่อเรียนรู้และเข้าใจกัน ทีมก็จะแข็งแรง ลดดราม่าที่ไม่จำเป็น ยอมรับความแตกต่างระหว่างกันได้ สร้างกลุ่มเพื่อน ครอบครัวและทีมที่มั่นคง เข้าอกเข้าใจเกิดการแก้ปัญหาร่วมกัน และก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกัน

HOW TO: BASIC GUIDE TO CLUE KIT®

หลักการพื้นฐานของ CLUE KIT® คือการเดินเรียงตามหัวข้อของTemplate ที่เรียงไว้ตามเลข/ตัวอักษรที่กําหนดให้ เมือถึงหัวข้อไหน ให้พูดตามความคิดทีมีอยู่เดิมก่อน จากนั้น ค่อยเลือกการ์ด และพยายามเชื่อมโยงการ์ดกับหัวข้อนั้น ๆ ใครที่ติดขัดสงสัย หน้านี้จะเป็นตัวช่วยในเบื้องต้นให้เข้าใจการเล่นเกมนี้ให้สนุก

รับชมวีดีโอสาธิตวิธีการเล่น

013 180416IMG_5020 CluekitDelight

CLUE KIT® Delight

ชุดการ์ดเกมส์แบบเบา ๆ ใช้สำหรับเป็นตัวช่วยให้คุยกันได้ลึกและสะดวกขึ้น เพื่อทำความเข้าใจ ได้รับฟัง แลกเปลี่ยนมุมมอง และรับความเห็นของคนอื่น ๆ ที่อาจต่างไปจากเรา

3,500.-

Deluxe_วงกลม_Home

CLUE KIT® Deluxe

ชุดการ์ดเกมชุดใหญ่ขั้น Advance สามารถใช้กับคนได้ตั้งแต่ 1 – 30 คน และ นำไปต่อยอดเพื่อออกแบบกิจกรรมได้หลากหลายได้อย่างยืดหยุ่น     

5,000.-

Artist การ์ดรูป

เน้นจินตนาการ ตีความได้หลากหลาย เน้นความคิดสร้างสรรค์ ออกจากกรอบของตรรกะและเหตุผล ฝึกการทำตามสัญชาตญาณ จิตใต้สำนึก พูดอะไรก็ได้ที่นึกออกตามที่เห็น

Scientist การ์ดคำ

เจาะจงมากกว่าการ์ดคำ ใช้คุยในเรื่องที่ตรงหัวข้อขึ้น แล้วจะพบว่า คำหนึ่งคำแต่ละคนอาจให้ความหมายต่างกันและรู้สึกต่างกัน

Querist การ์ดคำถาม

ชัดเจนและตรงไปตรงมา เน้นการหาคำตอบได้ง่ายขึ้น เกิดมุมมองใหม่ๆ จากคำถามที่ไม่เคยถามตัวเองมาก่อนเพื่อได้คำตอบใหม่ๆ และมุมมองใหม่ๆ

เทมเพลต

ใช้ต่อยอดการเล่นเกม CLUE KIT® ตรงจุดประสงค์มากขึ้น

Assessment Template

เพื่อค้นหาศักยภาพ หาแรงผลักดัน เข้าใจความคาดหวังและเป้าหมายในชีวิตระยะสั้นและยาว ประเมินตนเองจากภายใน เพื่อใช้ในองค์กรหรือใช้สำหรับแนะแนวการศึกษาและอาชีพได้

Feedback Template

เพื่อย้อนกลับไปทบทวน ค้นหาศักยภาพ ความสามารถ จากประสบการณ์ที่ได้ทำงานร่วมกัน เข้าใจความต้องการของกันและกัน เพื่อปรับตัวและเอื้อหนุนกัน ทำให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเติบโต

Collaboration Template

เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยน การสื่อสาร เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ ได้เข้าใจความต้องการของกันและกัน ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าอุดมคติหรือสิ่งที่เป็นนามธรรม

Inspiration Template

เพื่อสร้างแรงผลักดัน สร้างบันดาลใจ
และสร้างชีวิตที่สมดุล

ABCDE Model Template

การใช้ประกอบการ Coaching การค้นหาตัวเอง พัฒนาตัวเอง ทำตามเป้าหมายที่มุ่งหวังไว้ว่าอยากทำให้สำเร็จ ขยายความเป็นไปได้ มองหาช่องทางและตัวเลือกใหม่ๆ ที่อาจหลงลืมไปหรือไม่เคยนึกถึงมาก่อน

Full Set

ชุดเต็มรูปแบบ ประกอบด้วย CLUE KIT® DELUXE CLUE KIT® DELIGHT เทมเพลต 5 อัน พร้อมกระเป๋า

Have no product in the cart!
0
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Subtotal
฿0.00
Total
฿0.00
Continue Shopping
0