Corporate Training

Unlocking the Synergy From Within

PRANA มุ่งหวังที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในทีมหรือองค์กร (Collaboration) ด้วยการเข้าใจตนเอง (Self-Discovery) การสนทนาอย่างลึกซึ้ง (Deep Conversation) เพื่อการร่วมมือกันในองค์กรด้วยการยอมรับและชื่นชมความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อการพัฒนาตนเองเเละองค์กรอย่างยั่งยืนและแข็งแรง

วิธีการของ PRANA

PRANA เน้นการออกแบบการเรียนรู้ที่สามารถปรับใช้ได้กับองค์กรทุกรูปแบบ

– Experiential Learning ทุกคนเรียนรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง

– EQ Solution สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ และการเติบโตจากภายใน

– Fusion Solution ผสานศาสตร์ที่หลากหลาย สู่หลักสูตรที่ยืดหยุ่นและสนุกสนาน

– Originality หลักสูตรและเครื่องมือเฉพาะ ที่ช่วยให้การดําเนินกิจกรรมสนุก ราบรื่นและไม่หลุดประเด็น

สร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

จากการสร้างความสัมพันธ์และการเติบโตจากภายใน สำหรับการทำงานเพื่อก้าวข้ามช่องว่างทางการสื่อสารและข้อจำกัดของตัวเอง

Trigger

การกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจคือขั้นตอนแรกของการเปลี่ยนแปลง เริ่มจากการจูงใจผลักดันให้คนเข้าใจตัวเองและอยากพัฒนาตัวเอง ตระหนักรู้เห็นคุณค่าและศักยภาพของตัวเองที่อาจมองข้ามไป เห็นคุณลักษณะข้อดีข้อเสียของตัวเอง เพื่อนำไปใช้ต่อไปในชีวิตและการทำงาน

The Collaboration

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
เเละการทำงานเป็นทีม

เข้าใจตัวเองเเละผู้อื่น เปิดใจรับฟังอย่างไม่ตัดสินร่วมแบ่งปันมุมมองเเละความรู้สึกเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ให้เเน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เป็นเเรงบันดาลใจให้ทีมงานในการปรับปรุงพัฒนาร่วมกัน

The Transformation

เพื่อการประสานพลัง
บนความเเตกต่างอย่างสร้างสรรค์

สำรวจ จุดเเข็ง จุดอ่อน เเละ การให้คุณค่าลึกๆของตัวเองเเละผู้อื่นผ่านเอนเนียเกรม 9 ประเภท เข้าใจความเเตกต่าวระหว่างกันค้นพบเเนวทางการทำงานร่วมกันเเบบประสานพลังเพื่อการเติบโตเเละก้าวหน้าไปด้วยกัน

Momentum Effect

การขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง คือขั้นต่อไปหลังจากการกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้มีไฟที่จะรู้จักตัวเอง คือการอยากเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น สร้างสร้างแรงผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงๆ โดย Momentum Effect เกิดได้จากหลายรูปแบบ หลักสูตรนี้จะติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจริง เกิดการนำไปใช้จริง โดยให้คำปรึกษา เกิดการขับเคลื่อนให้พัฒนาในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนไปสู่เป้าหมาย ประกอบด้วย 3 หลักสูตร

Communication

เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
เเละเข้าใจกันอย่างลึกซึ้ง

เสริมสร้างความเข้าใจภายในองค์กร เรื่อง CLUE KIT® เเละ Templates ที่ช่วยให้การคุยกันง่ายขึ้น จับต้องได้ เป็นรูปธรรม เข้าถึงความรู้สึกเเละสนุกสนาน

Feedback

เพื่อสร้างผู้นำเบบเพื่อนร่วมทาง
ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

วิธีการให้ Feddback รูปแบบใหม่ ด้วยให้ผู้รับ Feedback เป็นศูนย์กลาง ที่ทำให้เข้าถึงผู้รับได้มากขึ้น เเละเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน นำไปสู่การเติบโตในงานเเละความสัมพันธ์ช่วยให้การ Feedback ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไป

Coaching

เพื่อสร้างผู้นำการเติบโต
ที่ก้าวข้ามข้อจำกัดของตัวเอง

เรียนรู้เเนวทางการโค้ชที่เริ่มจากการสร้างความตระหนักรู้ เเละฝึกใช้กระบวนการโค้ชด้วยสมองซีกซ้ายเเละขวา โดยใช้ CLUE KIT® ไดอะล็อคการ์ด เเละ ABCDE เทมเพลตเพื่อการเติบโตพัฒนา เเละก้าวข้ามข้อกำจัด ไม่ว่าจะเป็นลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือตัวเอง

Change Agent

เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนเเปลง
ภายในองค์กร

สร้างผู้นำการเปลี่ยนภายในองค์กร ด้วย Train the Trainer Program ให้ผู้นำการเปลี่ยนเเปลงสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ภายในอลค์กรได้ด้วยตัวเอง โดยใช้อุปกรณ์ CLUE KIT® ไดอะล็อคการ์ด เเละ Templates

Have no product in the cart!
0
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Subtotal
฿0.00
Total
฿0.00
Continue Shopping
0