Collaboration Template


by admin2 Post at เมษายน 21, 2018 in Thailand

฿1,900.00

  • สามารถใช้ได้กับทั้งการ์ด CLUE KIT ® Delight และ CLUE KIT ® Deluxe
  • เหมาะกับการเล่น 2-4 คน
  • ใช้เวลา 30 นาที – 2 ชม.
  • เหมาะกับการทำงานร่วมกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน เช่น ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เพื่อนฝูง ฯลฯ
  • ใช้เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยน การสื่อสาร เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ ได้เข้าใจความต้องการของกันและกัน
  • เน้นคุยในสิ่งที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมมากกว่าอุดมคติหรือสิ่งที่เป็นนามธรรม

ประกอบด้วย Template 2 อัน ได้แก่ Capability Template และ Character Template เน้นกระตุ้นการมีส่วนร่วมเพื่ออยู่ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองที่มีต่อทีม เข้าใจความต้องการที่ต่างกัน แลกเปลี่ยนแสดงความเห็นว่าทำอย่างไรถึงอยู่ด้วยกันได้ร่วมมือกันได้อย่างราบรื่น เราจะเอื้อเฟื้อทุกคนในทีมได้อย่างไรให้ทุกคนรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว เพื่อมุ่งไปสู่จุดหมายที่ต้องการด้วยกัน

หมวดหมู่: