CLUE KIT® Facilitator Certification


by admin2 Post at ตุลาคม 24, 2018 in Thailand

฿29,500.00

CLUE KIT® Facilitator Certification

คลาสสำหรับฝึกสอนการนำ CLUE KIT® ไปประยุกต์ใช้ต่อ ผู้เรียนต้องผ่านการปรับพื้นฐานจากคลาส CLUE KIT® Starter Training  มาแล้ว เพื่อนำไปต่อยอดออกแบบกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ได้ตามบริบทที่เหมาะสมได้ด้วยตัวเอง

Summary

  • จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 6-12 คน
  • ใช้เวลา 4 วัน
  • เรียนแบบลงลึกและเข้มข้น เพื่อนำอุปกรณ์ไปประยุกต์ใช้อย่างมืออาชีพ นำไปใช้ได้เหมาะสมในหลากหลายบริบท
  • ฝึกตีความรูป คำ และคำถาม  เชิงลึก อย่างเข้มข้น
  • เหมาะสำหรับมืออาชีพที่อยากออกแบบกิจกรรมเองเพื่อให้ตอบสนองตามจุดประสงค์ที่ต้องการ เช่น Coach, กระบวนการ, ที่ปรึกษา, แผนก HR, การแนะแนว และอื่นๆ
ล้างค่า
SKU: ไม่ระบุ หมวดหมู่: