PRANA มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาให้กับหลายองค์กรเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและพัฒนาความสัมพันธ์ในบริษัทต่างๆ ผ่านการเข้าใจตัวเอง สร้างบทสนทนาที่ลึกขึ้น และกระตุ้นแรงบันดาลใจให้เกิดความร่วมมือกันในองค์กรอย่างยั่งยืนจากการเข้าใจกัน

โดยวิธีการ PRANA จะต่างจากที่อื่นๆ ดังนี้

ทุกคนมีส่วนร่วม ไม่เน้นการบรรยายแต่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ การปฏิบัติลองทำจริง

เน้นพัฒนาฝั่งความคิดสร้างสรรค์อันเป็นสมองซีกขวาที่ถูกจำกัดไว้

ทุกหลักสูตรสามารถพัฒนาและออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละองค์กรได้อย่างอิสระ พราะเราใช้กระบวนการที่เป็นลิขสิทธิ์ของเราเอง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวัตถุประสงค์

ทำให้คนเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าทำไมถึงเป็นอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบัน แล้วค่อยต่อยอดไปเรียนรู้เพื่อเข้าใจคนรอบข้าง

กระตุ้นผลักดันให้เกิดความร่วมมือ (Collaboration) และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Synergy) จากการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงในทีมหรือองค์กร

 

การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้จากสองอย่างคือ Trigger การกระตุ้นสร้างพลังและแรงบันดาลใจ  + Momentum การขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องสู่จุดหมาย

 
 

Trigger Effect

การกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจคือขั้นตอนแรกของการเปลี่ยนแปลง เริ่มจากการจูงใจผลักดันให้คนเข้าใจตัวเองและอยากพัฒนาตัวเอง ตระหนักรู้เห็นคุณค่าและศักยภาพของตัวเองที่อาจมองข้ามไป เห็นคุณลักษณะข้อดีข้อเสียของตัวเอง เพื่อนำไปใช้ต่อไปในชีวิตและการทำงาน

bigstock-Burning-Candle-with-Lights-56086019.jpg

มี 3 ขั้นตอน ได้แก่


1. Engagement - Personal Mastery เพื่อการเชื่อมโยง

เน้นการรู้จักค้นพบตัวเองและผู้อื่นเป็นจุดเริ่มของการพัฒนาศักยภาพที่แข็งแรง สร้างความเห็นอกเห็นใจกันและกัน และพบศักยภาพข้อดีของเสียของตัวเอง เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างเข้าใจและเป็นสุข ผ่านการคุยแบบลึกๆ  (Deep Conversation) การเข้าใจตนเอง (Self Awareness) และการแลกเปลี่ยน  (Sharing)

หลักสูตรสำหรับองค์กรเพื่อการสร้าง Engagement ซึ่งทุกหลักสูตรสามารถปรับและออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละองค์กรได้ เพราะเราใช้กระบวนการที่เป็นลิขสิทธิ์ของเราเอง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวัตถุประสงค์ ยกตัวอย่าง 2 หลักสูตร ดังนี้

  • Transformative Journey (3 วัน) เพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

  • Collaboration (1 วัน) เพื่อการร่วมมือกัน

bigstock-Conceptual-closeup-environment-47646991-small_1024.jpg

2. Coaching - Team Mastery เพื่อการสร้างทีม

ฝึกให้ผู้เข้าร่วมคอร์สสามารถผลักดัน สร้างแรงกระตุ้นให้ผู้อื่นได้ หลุดออกจากกรอบความเชื่อเดิม ๆ เรียนรู้การโค้ชผู้อื่น การเป็นหัวหน้าที่ดีนั้นเสมือนเป็นโค้ชในทีม ช่วยให้คนอื่นเติบโตและพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน และโค้ชตัวเองให้ก้าวหน้าต่อไปได้ สร้างสภาวะแวดล้อมที่ทำให้เกิดการร่วมงานกัน เพื่อทีมที่แข็งแรง

bigstock-Crowd-on-the-stadium-23966801.jpg

3. Empowerment - Leadership เพื่อความเป็นผู้นำ

คลาสนี้จึงเน้นการสอนให้ผู้นำเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยู่รอบตัวและคนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PRANA เชื่อว่าผู้นำที่ดีต้องเป็น Role Model หรือบุคคลต้นแบบขององค์กรด้วย เพื่อการเติบโต เป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนในองค์กรอยากปรับปรุงพัฒนาตัวเอง ผู้นำควรสนับสนุนให้คนองค์กรรักการเรียนรู้ อยากเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น สามารผลักดัน สร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กรอยากก้าวออกจากขีดจำกัดของตัวเอง เพื่อความเติบโตและก้าวหน้าไปด้วยกัน

bigstock-Concept-or-conceptual-young-ma-44700073.jpg

Momentum Effect

bigstock-Japanese-zen-garden-51947881.jpg

การขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง คือขั้นต่อไปหลังจากการกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้มีไฟที่จะรู้จักตัวเอง คือการอยากเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น สร้างสร้างแรงผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงๆ โดย Momentum Effect เกิดได้จากหลายรูปแบบ หลักสูตรนี้จะติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจริง เกิดการนำไปใช้จริง โดยให้คำปรึกษา เกิดการขับเคลื่อนให้พัฒนาในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนไปสู่เป้าหมาย

 

ประกอบไปด้วย 3 หลักสูตร


1. Networking

เน้นการเปลี่ยนแปลงระยะยาวอย่างยั่งยืนในองค์กร ประกอบด้วยการ Training 4 วัน และมีการติดตามผลเมื่อเวลาผ่านไป

Suphalak Raktham36.jpg

2. Group Coach

ประกอบด้วย Coaching Session กลุ่มเล็กขนาด 4-8 คน พบกันครั้งละ 3 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน เพื่อพัฒนาสภาวะผู้นำ หลุดจากกรอบความเชื่อเดิมๆ ผสมผสานการโค้ชแบบตัวต่อตัว และการโค้ชรวมกลุ่ม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ร่วมกัน สานสัมพันธ์ เพื่อการประสานงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีคุณภาพ

S__26157070.jpg

3. Executive Coach

เป็นการโค้ชแบบตัวต่อตัวโดย พบกันครั้งละ 1 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 3 - 6 เดือน โดย PRANA จะออกแบบการโค้ชแต่ละครั้งให้เหมาะสมกับประเด็นที่ Client ต้องการจะปรับพัฒนาให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวเอง หรือการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานก็ได้

bigstock-Happy-jump-during-sunset-or-su-27173012.jpg
 
 

หากสนใจ กรุณากรอกฟอร์มด้านล่างค่ะ

หลักสูตรที่สนใจ *