Assessment Template


by admin2 Post at เมษายน 21, 2018 in Thailand

฿1,900.00

Template นี้เหมาะสำหรับการเล่นเพื่อพูดคุยในการมองเห็นศักยภาพ หาแรงผลักดัน เข้าใจความคาดหวังและเป้าหมายในชีวิตระยะสั้นและยาว ประเมินตนเองจากภายใน เพื่อใช้ในองค์กรหรือใช้สำหรับแนะแนวการศึกษาและอาชีพได้

โดยเกมจะแบ่งเป็น 2 ฝั่งผู้เล่นคือผู้เล่าและผู้ฟัง เพื่อให้ทีมได้รับฟังและพิจารณาผู้เล่าอย่างเต็มที่ในหลายมิติ เหมาะกับการใช้เพื่อสัมภาษณ์หรือทำความรู้จักคนใหม่ในทีมเพื่อเข้าใจศักยภาพของเขาเต็มที่

ประกอบด้วย Template 2 อัน ได้แก่ Outside In Template และ Inside Out Template

Outside In เน้นพูดคุยเพื่อรับฟังความเห็น เปิดใจมองสิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ มองผลกระทบและความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดกับเรา (ทีม หัวหน้า องค์กร ตัวเอง ฯลฯ)

Inside Out เน้นพูดคุยการประเมินตัวเองจากภายใน เพื่อค้นหาศักยภาพและเข้าใจแรงผลักดัน ความคาดหวังและเป้าหมายชีวิตระยะสั้นและยาว

หมวดหมู่: